...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާޅީސް
ނ.
(1) ހަތަރު ދިހަ.
(2) 04.
(3) އޮނަ ސާޅީހާއި އެކާޅީހާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުދަން . ހަތަރުދަންފަށް . ނަވަތިރީސް . ރާހުތްއެޅުން . ރުނބާ . ބަރީދު . ބައިކުޅަނދު . ބަޔާޅީސް . އަށާޅީސް . އެކާޅީސް . އޮނަފަންސާސް . އޯލަކިޔެވުން . މަނު . ފަނަހަ . ފަނަސް . ފަންސަޔާޅީސް . ތިނެސްކަން . ތެޔާޅީސް . ސައުރަޔާޅީސް . ސަތާޅީސް . ސަޔާޅީސް . ސާޅީސްވަޅި . ސާޅީސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ