...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާޅީސްވަޅި
ނ.
އިހުގައި މީހުން ވިހައިގެން އުޅޭއިރު ސާޅީސްވަންދެން ގެންގުޅޭ ވަޅިއެއް.
މިއީ ފަންޑިތަ ހަދައިގެން ގެންގުޅޭ ކޮށާވަޅިއެކެވެ.
ގެއިން ބޭރަށް ދާއިރު ހުންނާނީ ބޮލު ހުޅިއަށް ޖަހާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ