...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާއިރު
ނ.
(ބދ) ރާގުފުމޭ އޮނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްޅިކުއްޅިވުން . ވާންފަށް . ފައިދާލުން . ލޮނޮދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ