...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާވޭ
ނ.
(1) ކަންހުރި ނެތްގޮތާއި ޙާލާތު ހުރި ނެތްގޮތް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް މީހުން ފޮނުވައިގެން ގިނަމީޙުންނާ ސުވާލުކޮށްގެން ހޯދާ ބަލާބެލުން.
(2) ބިންބިމާއި ގޯތި ގޯތީގެ މިންއަޅައި ބަލާބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ