...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާވޭކުރުން
މ.
(1) ކަންހުރިނެތް ގޮތާއި ޙާލާތު ހުރިނެތްގޮތް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް މީހުން ފޮނުވައިގެން ގިނަ މީހުންނާ ސުވާލުރކުރުން.
(2) ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގައި މިންއަޅައި ބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ