...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާމަރާ
ނ.
(1) ސާމަރާ ދޫނީގެ ފަތުން ހަދައިފައި ހުންނަ ފަންކާއެއް.
މީގެ މުށްގަނޑު ހުންނާނީ ލަކުޑިން ލިޔެފައި އަތުތެރެއިން އެނބުރޭ ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައެވެ.
(2) މކ.
މިޔަރާއި ބޮޑެތި މަސް މަހުގެ ބޮލުގައި ޖަހައި ބަލިކޮށްލަން މަސްދޯނިފަހަރުގައި ގެންގުޅޭ ލަކުޑި މުގުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިމެރިދޫނި . ބޮލެޖެހި . ކިމެރިދޫނި . މުރުސަލު . ސާމަރާ . ސާމަރާކުރުން . ސާމަރާކޮޅު . ސާމުރާނީ . ސޭމުރުޣު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ