...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާމަރާކުރުން
މކ.
(1) ސާމަރާ ފަންކާއިން ވިހުން.
(2) މާކެޔޮޅުކަން ކުރާއިރު މިޔަރުމެރުމަށް ބޮލުގައި ޖަހަން ގެންގުޅޭ ކަނދުބުރިން ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ