...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާމަރާދޫނި
ނ.
(1) ފިނދުފަތްގަނޑުގައި ވަރަށް ރީތި ކުލައަރާ ފަތްތަކެއް ހުންނަ ރީތި ދޫންޏެއް.
(2) ނިމެރި ދޫނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިމެރިދޫނި . ކިމެރިދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ