...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާމާނު
ނ.
(1) އެއްޗެހި.
(2) އެކަމަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެތި . ހެދިބިލެތް . ނަރު . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ބަދިހަދު . ބެހުން . ކަލިވަތް . އާލަތް . އާލާތް . އުނގުވިޔަފާރި . އެއްޗެހި . އެތެރެވަތުސާމާނު . މަޑިސީލަ . މާޅަނބުގެ . މޭލުދަޅު . ފަންސުރުފޮށި . ފައިލުކުރުން . ފާސްކުރިހެދުން . ފޫޅުމާފޮށި . ދުގި . ތިލަފިހިއެޅުން . ތެޔޮފޮށި . ލިޔާގަލަންދާން . ލެބޯޓަރީ . ގަދަ ހާލަކު ފިނދެއް ނުހުންނާނެ . ޕާޕަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ