...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާމޯރު
ނ.
އޮޑިފަހަރުގެ ކުނބުގެ ކުރީގައި ހުންނަ "ނީ" ގެ ތެރެއަށް ލައްވައިފައި ހުންނަ ދެފުރޮޅުލީ އެއްޗެއް.
މިއީ ރިޔާ ނަގަން ހަންޖާ ލައްވަން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީ . ނީދަނޑި . ސާމޯރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ