...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާފު
ނއ.
(1) ކުންޏެއް މިލައެއް ނެތް.
(2) ހަޑީގެ އިދިކޮޅު.
(3) އަލި.
(4) އޮޅުމެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަކިގޮޅާ . ހަމަ . ހަމަހިފެހެއްޓުން . ހަމައަޑު . ހަމައިންނެއްޓުން . ހަޑިކޮށްލުން . ހަޑިމިލޭރު . ހިރަފުސްދެމި . ހިކިދޮވުން . ހިތިފިލުވުން . ހިތްހިތުގައި ނުޖައްސާށެވެ. ހިތްނެތިއްޔާ ނުކުރާށެވެ. . ހިތްނުބައި . ހިތްނުބައިކަން . ހިތްނުބައިވުން . ހިޔަމަރިނދަލި . ހުހިވައް . ހުނި . ހުދުހަކުރު . ހުދުރިހި . ހުދުއިސްޕިރިޓް . ހުދުއުއްސަކުރު . ހުދުވައިގުގޫ . ހެދިކައިރު . ހެޔޮފެންލުން . ހޮބާ . ނަހަމަ . ނަބާޒުހަކުރު . ނުޖޯލް . ނޫ . ނޫރު . ނެރަށް އެރުން . ނެރުނޮޅުން . ނެގެޓިވު . ރަންމަތީލުން . ރަތް . ރަތްގަޅިފާނަ . ރަސްގުއްލަ . ރިހާކުރުބޮލި . ރިއްޓުން . ރުއްކުރި . ރުއްކޮޅު ހެދުން . ރެފުރީ . ބަނގުއާވި . ބަޅަވަޅި . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ބަޑިފިހިގަނޑު . ބާރޯޒުއާވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ