...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާފުކޮށްލުން
މ.
(1) ސާފުކުރުން މިބަހުގެ ލުއިގޮތް.
(2) ހުސްކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑިކޮށްލުން . ވަތްއޮޑިކަހައިލުން . މާލީސްކުރުން . ފިލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ