...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާފުމޮހޮރާ
ނ.
ޖަވާހިރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް.
މިއީ ފަތިކޮށް ކުކުޅުބިސް ބުރަށް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މިއީ ހަރުފަމުތުގެ ވައްތަރެކެވެ.
ކުލައަކީ ކިސަޑު އަޅިކުލައެވެ.
ބޮޑުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ބައި އިންޗިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ