...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާދަ
ނ.
(1) އެއްދިހަ ހަތަރެއް.
(3) 4.
(3) ތޭރައާއި ފަނަރައާ ދެމެދުގެ އަދަދު.
(4) ސައުދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތަށްތަދުވުން . ޅަދަރަ . މައްކަންދަނޑި . މެދުފޮއިރޯދަ . ފަނަރަ . ފަނަރާފޮއި . ފިތުނަ . ފިތުނައުފެއްދުން . ފުރިހަމަހަނދު . ފޮއިރަތްމަހަށް ދިއުން . ދަމުކުޅި . ތޭރަ . ލ . ލާމު . ސައުދަ . ސާދަލައްބައިގެ ކޮޅުގައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ