...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާދާ
ނއ.
(1) އާދައިގެ.
(2) ޒީނަތްތެރި ކުރުމެއް ނަލަހެދުމެއް ނެތް.
(3) ކަންދެއްކުމެއް ބޮޑާކަމެއް ނެތް.
(41) ފަސޭހަ.
(5) އޮޅުމެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާ . އާދައިގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ