...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާގު
ނ.
ހުދުކުލައިގައި ފުއްފުކަށް ވަށްކޮށް ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިކެއްކީމާ ފުއްތައް ހުންނާނީ މަސްލައިފައި ހުންނަ ގޮތަށެވެ.
މީގައި ވަރަށް ގަދަ ތާނެއް ހުންނާނެއެވެ.
މީގައި ބޮނޑިބަތާއި ފަނިފަދަ އެއްޗެހި ކައްކައެވެ.
މިއީ، ސާގު ރުކުގެ މަލުން އުފައްދާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްދަނޑިމައްސާގު . ރަތްމައްސާގު . ރަތްދަނޑިފިލާ . ރަތްދަނޑިސާގު . ބައްތިސާގު . ބޮޑުމައްސާގު . ބޮޑުސާގު . ކަށިމައްސާގު . ކަށިފިލާ . ކަށިސާގު . އުއްބައްތިގަސް . ވަލުސާގު . ފަނި . ފަލޫދާ . ފުއްބޮޑުސާގު . ފުއްކުދިސާގު . ދޮނަޅަ . ތަރުކާރީ . ސާގު . ސާގުދަލިޔާ . ސާގުދާނާ . ސޭންގުފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ