...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިހުން
މ.
ކުއްލިއަކަށް ބިރު ހިތަށް ވަނުމުން ވާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިރު . ބިރުވެރިއަޑު . ބިރުވެރިވުން . ކަނބިލި . އޮޅު . އޮޅުކުރުން . އޮޅުވުން . ދޯޅު . ތެހުން . ސިހުންއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ