...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިހުރު
ނ.
މީހުންނަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ހަދާފަންޑިތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންވެރިން . ކަންވެރިކަން . އިނގިލިމެޅުން . ސިހުރުހެދުން . ސިހުރުބާތިލް . ސިހުރުކުރުން . ސިހުރުވެރިން . ސިހުރުވެރިޔާ . ސިހުރުމުގުރި . ސިހުރުޖެހުން . ޖާދޫ . ޠުލުސްމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ