...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިނގިރޭޓު
ނ.
ސުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާކު ކުރުމަށްޓަކައި ދުންފަތުން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މި ހުންނަނީ ދުންފަތް ކުދިކޮށް ކޮށައި ކަރުދާހު ހޮޅިއެއްގެ ތެރެއަށް އަޅައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަންޖާ . ގޭސްލައިޓަރު . ސިނގެރޭޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ