...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިންކު
ނ.
(1) ސަތޭކަ ފަދަމް.
(2) ހިސާބު އަކުރު ކަނާތުން ވާތަށް ގުނާއިރު އަށާރަވަނަ އަކުރުގެ ވަޅަށް ކިޔާނަން.
(3) ތަށިދޮވުން ފަދަ ކަންތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް މައުދަނީ އެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ތައްޓެއް.
މީގެ އެއްކޮޅު ހުންނާނީ ތަށިފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓޭގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ