...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިންދައޯގަ
ނ.
ނަކަތްތެރިންގެ ބަހުރުވައިގައި ވަކި ވަގުތަކަށް ކިޔާނަމެއް.
މިއީ މަސްވެރިކަމަށް ރަނގަޅުކަމަށް ނަކަތްތެރިން ބުނާ ވަގުތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ