...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިންގަ
ނ.
(ހ) (ބދ) (1) ސިންގާ.
(2) ރާއްސެއްގެނަން.
މިރާހިކަލަންޑަރުގެ ގޮތުން ދިމާވަނީ ތޭވީސް އޯގަސްޓުން ބާވީސް ސެޕްޓެމްބަރާ ދެމެދަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުހާލުރާވަޅި . އަތުކުރިފޮތިގަނޑު . ސިންގަޅަ . ސިންގަޅައިން . ޑޮލަރު . ޖިންސު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ