...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިންގަލްމެޗް
ނ.
ޓެނިހާއި ބެޑްމިންޓަން ފަދަ ކުޅިވަރުގައި ކޮންމެ ކޮޅެއްގައި އެކަކު ހުރެގެން ކުޅޭ މެޗު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ