...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިންގާ
ނ.
(1) މިނިކާ ވަލު ޖަނަވާރެއް.
މިއީ ޝިކާރަ ކޮށްގެން ކައިއުޅޭ ވަކިތައް ތޫނު ގަދަފަދަ ޖަނަވާރެކެވެ.
މީގެ ފިރިހެން އެއްޗެހީގެ ކަރުދޮށުގައި މުށިކުލައިގެ ބޮޑު ކެހެރި ގަނޑެއް އޮވެއެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ނއ.
ހައިބަތު ހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅި . ހުޅިގަނޑު . ނަމުރު . ބޮޑުސިންގާ . އަސަދު . މާތާނު . މާސިންގާ . ސިންގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ