...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިރިންޖު
ނ.
(1) އިންޖެކްޝަން ޖަހަން ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މި ހަދައިފައި ހުންނަނީ ކޮޅުގައި ކައްޓެއް ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
ސިރިންޖުގެ އެތެރޭގައިވާ ބޭސް ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވައިލަނީ މިކަށީގެ ތެރެއިންނެވެ.
(2) މިހުގަނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިރިންޖު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ