...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިރީނާކަރައިރަސުންދުރަބޮވަނަ
"ސިރީނާކަރައިރަސުންދުރަބޮވަނަ" ނ.
(ބދ.) ދުނިޔެއަށް ހިޔައު އަލާ ވިލާގަނޑެއް ފަދަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިރީނާކަރައިރަސުންދުރަބޮވަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ