...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިރީނިފެނަންއުއްދަނަރެހެންދި
"ސިރީނިފެނަންއުއްދަނަރެހެންދި" ނ.
(ބދ) އަންހެނުންކުރެ ބުރުސޫރަ ރިވެތި އަންހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިރީނިފެނަންއުއްދަނަރެހެންދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ