...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިރީއަސަންނަވަރަންނަތަންތުރަމަހާ
"ސިރީއަސަންނަވަރަންނަތަންތުރަމަހާ" ނ.
(ބދ) އެފަދަމާތް އަނެކަކު ނެތް ރަސްގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިރީއަސަންނަވަރަންނަތަންތުރަމަހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ