...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިރީދަގަކައަބަސަންދުރަދީންތަ
"ސިރީދަގަކައަބަސަންދުރަދީންތަ" (ބދ) ދުނިޔެއަށް ގަދަޖިންނިއެއްފަދަ، އަލި ހަނދެއްފަދަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިރީދަގަކައަބަސަންދުރަދީންތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ