...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިރީތިސްކަރާދީއްތަބޮވަނަ
"ސިރީތިސްކަރާދީއްތަބޮވަނަ" ނ.
(ބދ.) ނަންވާހައިތާ ތިބި ގަދަމީހުންކުރެ ގަދަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިރީތިސްކަރާދީއްތަބޮވަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ