...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިބިބި
ނ.
މަލާމާތުގެ ގޮތުން އަނގައިން ލައްވާ އަޑެއް.
މިއަޑު ލައްވަނީ ތިރީ ތުންފަތުގެ ތިރިގައި އިނގިއްޔެއް ޖައްސައިލައިގެން އަނގައިން ނެރޭ އަޑަށް ރާޅުބާނީގެ ގޮތް ގެނެސްގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ