...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިކަން
ނ.
(1) ބަރަބޮލާއި ފުފޫފަދަ އެއްޗެހިލާން އަތުން ހިފޭގޮތަށް ފަނުން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) ތެލި ބަހައްޓަން ވާ ޖަހައިގެން އެލުވައިފައި ހުންނަ ދުރަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްސިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ