...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިކަންދަރު
ދުނިޔޭގައި އުޅުއްވީ އީސާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން 323 ން 653 އަށެވެ.
މިޞްރުގެ އިސްކަންދަރިއްޔާ ބިނާކުރެއްވީ އޭނާއެވެ.
އަވަހާރަވީ ޢިރާޤުގެ ބާބިލްގައި ގަދަ ހުންފުޅެއްގައެވެ.
(2) ބެރު ވާންކުރުމަށްޓަކައި ޓިނބުލީގެ ބަދަލުގައި ނަނުން ފުރާފުރުމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ