...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިކަންތިދަނޑި
ް.
މިއީ ނުވަ ފޫޓް ހުންނަވަރުގެ ކުރެހި އޮނެއްގެ މެދެއްހައި ތާނގައި ވަށްބުރެއް ހަރުކޮށް އެބުރުގެ ވަށައިގެން ލާބޮނދި އެލުވައި އެއޮނުގެ ކޮޅުގައި ކުރި ބޯއްޓެއް ލައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީގައި ހުންނާނީ ކުލަކުލައިގެ ވަރަނގު ކަރުދާސް ހިއްޕައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ