...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިކަލު
ނ.
ދެވައިރު ގުޅަވުމަށް ލައްވާ ފަޅިބޮޅެއް.
މީގެ ދެކޮޅު ބެދޭނީ ޖަހާ ބޯލްޓަކުން ނެވެ.
ދިކަލުން ގުޅުވާ ދެވައިރެއްގެ ކޮޅު ހަދައިފައި ހުންނާނީ ބޮޅަކަށް ވާގޮތަށް ސިކަލަށް ލެއްވޭ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިސްކަލު . ބައިސްކަލް . ސިކަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ