...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިކާރަ
ނ.
(1) އެއްގަމު ކެއުޅުކަމުން އަތުލާއެތި.
(2) އެއްޗަކަށް އެއްޗެހި އަޅައި ފުރޭފުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅިސްޖެހުން . ކެއުޅުކަން . އަގުދިންހިސާބު . އެއްގަމުކެޔޮޅު . އެއްގަމުކެޔޮޅުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ