...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިކާރަވުން
މ.
(1) އެއްޗަކަށް އެއްޗެހި ތަކެއް އަޅައި ފުރުން.
(2) ތަނަކަށް ބަޔަކުވަދެ ފުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅިސްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ