...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިކުނޑި
ނ.
ވިސްނުމާއި ހަނދާނާއި ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހައި ޙަރަކާތްތައް ބައެއް ކޮންޓްރޯލްކޮށްދޭ ގުނަވަން.
މި ގުނަން އޮންނަނީ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގެ ތެރޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަފްސާނީ . ނާރު . ނިދިންހޭލުން . ބޮލަށްއުނދަގޫވުން . ބޯނުބައިވުން . އުފައު . އުފައުކުރުން . އުފައުވުން . އުފައުވެރި . އުފައުވެރިކަން . މާލީޚޫލިޔާ . މުންނެންޏާ . މުތުނި . މޮޔަކަން . މޮޔަކުރުވުން . މޮޔަވުން . ފަތިނާރު . ފަލްސަފާވެރިޔާ . ފިނިބަލި . ފެނުން . ގިނބުލާ . ގުނބުލާ . ގުނބުލް . ގުބުލާ . ގުބުލެ . ސިކުނޑިބަދަން . ޝޮކުދިނުން . ޞިއްޙަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ