...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިއަ
ނ.
(ބދ.) (1) ހިޔަ.
(2) ގުނުމުގައި ނުވަދިހަ ހައެއް ހަމަވީމާ ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައްސާއަށަގެއުން . ގަޅިބަންއަކުރު . ގިރިޓީބޭސް . ގިރިޓީފެން . ގޯސީ . ސިލޭހަ . ސުނޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ