...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިއާސަކަން
ކއ.
(1) ބަސްނާހާކަން.
(2) ބަސް ޤަބޫލު ނުކުރާކަން.
މިއީ ކުޑަކުދިންނާ މެދު ބޭނުންކުރާ ބަހެކެވެ.
(3) (ބދ) ގަދަފަދަ ކަމާއި އާރާއި ބާރު ހުރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ