...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިއްރު
ނ.
(1) ވަންހަނާ.
(2) ފޮރުވިފައިވާ ފޮރުވުން.
(3) ފޮރުވިފައިވާ ޙަޤީޤަތް.
(4) ފޮރުވިފައިވާ އަޞްލު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެކިވެރިވެލާ . ހޮއިހިރިޒުބެލުން . ހޯހިރިބެލުން . ހޯހިރުދު ބެލުން . ރިތްގަނޑު ބިނދުން . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ބޭޒާރުކުރުން . ބޭޒާރުވުން . ބޮނޑިބަނުން . ބޯދިނުން . ޅައިގާޖެހުން . ކަކޫގާތުގައި ބުނާ ވާހަކަވެސް ސިއްރެއްނުވާނެއެވެ . ކޫކޫ . ކޫކޫލުން . ކެއުން . ކޯޑު . އަޑިނޭނގުން . އަޑުކިއުން . އޮޑިކެނޑުން . ވަންހަނާ . ވަންހަނާކުރުން . ވަންހަނާވުން . ވައިއަޑު . ވައްކަން . ވައްކަންކުރުން . ވައްކަޅި . ވަގަށްނެގުން . ވަގަކެޑުން . ވަގުހިފުން . ވަގުއެރުން . ވަގުއެއްޗިހި . ވަގުލޮލުންބެލުން . ވަގޮޖެހުން . މަޑުމަޑުން . މާހަރާ . މާހަރާޔަށް ދެއްކުން . ފަރުދާކުރުން . ފާރަ . ފާރަލުން . ފާރަޔަށްހުރުން . ފާޅު . ފާޅުވުން . ފޮރުވައިލުން . ފޮރުވުން . ތުންގުޅުވުން . ލިޔާމީހެކޭ ދަމާމީހެކޭ އެއްވަރެވެ. . ގިފިލިބެލުން . ގެރިއްލާ . ސިއްރުފުލުހުން . ސިއްރުސިއްރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ