...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިއްރުބުނުން
މ.
އެހެން މީހުނަށް ނީވޭގޮތަށް މީހެއްގެ ގާތުގައި ވާހަކައެއް ބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ