...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިއްބުދޫނި
ނ.
(މ) ފެންފޯއްދޫންޏާ ވައްތަރު އެއަށްވުރެ ހަލުއިކޮށް އުޅޭ ދޫންޏެއް.
މި ދޫނި އުޅެނީ ފެންފޯއްދޫންޏާ އެކީގައެވެ.
މީގެ ފިދުފަތްގަނޑު ތަންކޮޅެއް ދިގުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ