...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިލަވަރުތަށި
ނ.
ބޯއެއްޗެއްސާއި ކާއެއްޗެހި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ މަޢުދަނީ ތަށްޓެއް.
މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ޒިންކުންނެވެ.
މިތަށި އައުކޮށް ހުންނައިރު ރިހިކުލައިގައި ހުރެފައި ދުވަސްވުމުން ފުސްއަޅިކުލައަކަށް ބަދަލުވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ