...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިލުނބު
ނ.
ގުޑުގުޑާއިން ދުންބޯއިރު ދުންފަތް އެޅުމަށްޓަކައި، ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މި ހުންނަނީ އަބުނައިގެ ކޮޅުގައި ހުންނަ ސަދަބަށް ޖެހޭގޮތަށެވެ.
ޢާންމުކޮށް މިހަދައިފައި ހުންނަނީ މުށިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޭނުން . ކަންކަރު . އަބުނާ . ވަކާރަ . ފަތްސިލުނބުފުޅު ވަތްކުރުން . ފޫބުރި . ދިލަބަޑިވުން . ގިރިދަފުސް . ގޫ . ގޫވުން . ގޫގަނޑު . ސަދަބު . ސިލިނބު . ޑަގަނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ