...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިލުވާނަށްތެޅުން
މ.
އިހުގައި މީހެއްގެ އަންބަކު ހިލޭ ފިރިހެނަކާ ހުއްދަ ނޫން ގުޅުމެއް ހިންގުމުން އެ ފިރިހެން މީހާގެ ގައިގައި ބޮންތި އަކުން ތިނެތިފަހަރު ޖެހުމަށް އެކަނބުލޭގެ ފިރިމީހާއަށް ފަނޑިޔާރު ގެއިން ނުވަތަ ނައިބުގެއިން ހުއްދަ ދީގެން ޖަހާ ތިނެތި ފަހަރު ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮންތިންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ