...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިލޭހަ
ނ.
ލޮންސިއާ އެއްވައްތަރު ގޮތަކަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ހަތިޔާރެއް.
މި، ލޮންސިއަށްވުރެ ދިގުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިކުލޭ . ބޭރުބަނޑަހަ . ސިލޭހަހިފުން . ސިލޭހަބަތް . ސިލޭހަވެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ