...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިލޭހަބަތް
ނ.
އިހުގައި ރަދުންގެ އަރިހުގައި ސިލޭހަ ހިފައިގެން ހުކުރަށްދާ ހަނގު ބޭކަލުންނަށް ގަނޑުވަރު ތެރެއިން ދެއްވާ ބޮނޑިބަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭރުބަނޑަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ