...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިލްސިލާ
ނ.
(1) ޗޭނު.
(2) އެކައްޗެއްގެ ފަހަތުން ވިދިގެން، އޭގެ އަނެކައްޗެއް އަންނަ ގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެހި.
މިސާލު:
(ހ) ފޮތުގެ ސިލްސިލާ.
(ށ) މަޒުމޫނުތަކުގެ ސިލްސިލާ.
(ނ) ފިލްމުގެ ސިލްސިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޑިކިލަނބު . މަޖައްލާ . ދަރިކޮޅު . ދެކުނުއަރުމާޒު . ލިސްޓުކުރުން . ސިލްސިލާ . ޓެސްޓުމެޗު . ޚާންދާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ