...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިޔާސަ
(1) ބަސް ގަބޫލު ނުކުރާ.
(2) ލާނެތް.
(3) ނ.
(ބދ) ގަދަފަދަ ކަމާއި ބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާންރާން . އައްޗިކަން . އައްޗިވުން . ފަނޯއްލަ . ގޫރިށިވުން . ސާމްރާޖު . ސިރީތުރަފޫހާޅަތަންތުރަ . ސިޔާސީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ